Álatlános felhasználási feltételek

Adatvédelmi nyilatkozat

GDPR - Adatkezeléshez való hozzájárulás

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozom, hogy a fenti személyes adataim kezeléséhez önkéntes hozzájárulásomat adom a Black Cat Hat SRL. adatkezelőnek a kapcsolattartás, illetve a szolgáltatás foglalásának céljából.